Porównanie kwestii początku dopuszczania się wykorzystywania seksualnego dzieci od wieku nastoletniego po dorosłość – czy istnieją unikalne czynniki ryzyka i co to oznacza w kontekście profilaktyki?

Nadine McKillop, Susan Rayment-McHugh, Richard Bojack

Abstrakt


Kontekst: Nie ma żadnych znanych badań, w których dokonano by bezpośredniego porównania czynników związanych z początkiem dopuszczania się wykorzystywania seksualnego dzieci (WSD) w okresie wschodzącej dorosłości z dopuszczaniem się WSD w innych etapach życia. Cel: W badaniu przeanalizowano wspólne i odmienne czynniki związane z rozpoczęciem dopuszczania się WSD (tj. wiekiem, w którym sprawca dopuścił się pierwszego przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka) w ciągu całego życia, aby wykorzystać wnioski na potrzeby bieżących działań profilaktycznych i odpowiednio je dostosować. Uczestnicy i środowisko badania: Próba składała się z 354 mężczyzn skazanych za przestępstwa o charakterze seksualnym względem dzieci i przebywających w placówkach dla osób pozbawionych wolności i ośrodkach resocjalizacji. Metodologia: Wykorzystując deklaracje własne i oficjalne dane, próbę pod[1]dano warstwowaniu na trzy grupy wiekowe: okres nastoletni (10–17 lat; n = 214), wschodzącą dorosłość (18–25 lat; n = 39) i późniejszą dorosłość (≥26 lat; n = 101). W celu porównania czynników rozwojowych i kontekstowych związanych z dopuszczaniem się WSD przeprowadzono analizę dwuzmiennową. Następnie przeprowadzono wielomianową regresję logistyczną, aby zbadać wyróżniające się czynniki ryzyka dotyczące rozpoczynania WSD w okresie wschodzącej dorosłości w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Wyniki: W drodze analizy dwuzmiennowej określono podobieństwa i różnice między grupami. W ramach wielomianowej regresji określono kilka czynników odróżniających grupę wschodzącej dorosłości od grup nastoletniej i późniejszej dorosłości. Połączone wyniki wskazują na pewne godne uwagi różnice w grupie wschodzącej dorosłości, w tym nieproporcjonalną liczbę przestępstw popełnionych względem chłopców, względem osób obcych i w miejscach publicznych. Wnioski: W świetle otrzymanych wniosków omówiono implikacje względem obowiązujących strategii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, szczególnie potrzebę spojrzenia na działania profilaktyczne i interwencje przez pryzmat rozwoju. Otrzymane wnioski dają również podstawy do badań służących dokładniejszemu nakreśleniu ryzyka, które jest wyjątkowe dla początku WSD w okresie wschodzącej dorosłości.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.