Wstęp

Magdalena Szafranek

Abstrakt


Ostatni numer kwartalnika Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka w 2022 r. otwiera artykuł Aleksandry Tłuściak-Deliowskiej zatytułowany Współpraca na rzecz zmiany, czyli o partycypacyjnych badaniach w działaniu w profilaktyce dręczenia rówieśniczego. Autorka wskazuje, że zasadne wydaje się prowadzenie badań partycypacyjnych dotyczących problematyki bullyingu z udziałem uczniów, ponieważ to oni są zaangażowani w problem dręczenia rówieśniczego.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.