Zwalczanie przemocy wobec dzieci – co światowe organizacje mogą zrobić razem?

Raman Shanti, Muhammad Tufali, Jeffrey Goldhagen, Rajeev Sethc

Abstrakt


W ujęciu globalnym zakres, skala i obciążenia związane z rozmaitymi formami przemocy wobec dzieci (PWD) wyraźnie się zwiększyły. Mimo to PWD jako problem w dziedzinie zdrowia fizycznego, psychicznego, publicznego i społecznego dopiero od niedawna zaczęła być traktowana tak poważnie, jak na to zasługuje. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ma doniosłe znaczenie. Przemoc doświadczana na wczesnym etapie życia może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych – krótko-, średnio- i długotrwałych, a nawet międzypokoleniowych. Liczne badania pokazują, że przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem rozpowszechnionym, a sprawcami jej najczęstszych form są osoby, z którymi dzieci mają codzienny kontakt w domu, w szkole i w lokalnej społeczności. Przedstawimy innowacyjną współpracę między globalnymi organizacjami, na czele z International Society for Social Pediatrics and Child Health, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect oraz International Pediatric Association, które postanowiły odpowiedzieć na problem PWD przy użyciu podejścia opartego na prawach dziecka i perspektywie zdrowia publicznego. W wyniku tej współpracy powstało wspólne stanowisko w sprawie PWD oraz plan jego realizacji w praktyce. Zaletą opracowanego stanowiska było przyjęcie opartego na prawach dziecka, szerokiego rozumienia PWD wraz z opisem typów przemocy wobec dzieci na całym świecie – w tym pracy dzieci, wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych, handlu dziećmi i przemocy ze względu na płeć – oraz omówieniem strategii zapobiegania przemocy oraz łagodzenia jej negatywnych skutków. Przedstawimy trudności i sukcesy, jakich doświadczyliśmy w trakcie wspólnych działań na poziomie regionalnym i ponadnarodowym, w tym działań oportunistycznych.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.