Rodzicielstwo w przekonaniach i zachowaniach współczesnych polskich ojców – znaczenie (nie)zamieszkiwania z dzieckiem

Kamil Janowicz, Joanna Włodarczyk

Abstrakt


Ostatnie dekady są powiązane z dynamicznymi przemianami w obrębie ról rodzinnych i rodzicielskich. Dotyczy to zarówno przekonań, jak i zachowań mężczyzn i kobiet. W związku z tym, pierwszym celem niniejszego badania było poznanie: (a) przekonań i zachowań ojców związanych z podziałem obowiązków domowych i rodzicielskich; (b) sposobów przygotowywania się przez mężczyzn do ojcostwa; (c) doświadczanych przez ojców trudności. Drugi z celów odnosił się do porównania odpowiedzi między ojcami mieszkającymi ze swoimi dziećmi a ojcami z nimi nie mieszkającymi. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 2134 ojców. Wyniki wskazują w pierwszej kolejności na to, że wśród polskich ojców dominują przekonania bazujące na egalitarnym modelu życia rodzinnego, choć faktyczna realizacja nie zawsze w pełni z tymi przekonaniami koresponduje. Zaobserwowano wiele różnic między ojcami mieszkającymi a niemieszkającymi ze swoimi dziećmi, co pokazuje, że może to być czynnik kształtujący zarówno przekonania, jak i zachowania ojców.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.