Wyzwania i korzyści płynące z programu Standardy Ochrony Dzieci w szkołach podstawowych – wyniki badania ilościowego

Katarzyna Drabarek, Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Standardy Ochrony Dzieci (SOD) to program zainspirowany ideą safeguardingu prowadzony w Polsce przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, którego celem jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych środowisk w placówkach oraz instytucjach poprzez zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Badanie na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach oświatowych przeprowadzono w grudniu 2021 r. z wykorzystaniem anonimowej ankiety online wypełnianej samodzielnie przez respondentów. Wyniki prezentowane w artykule obejmują odpowiedzi pracowników szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach różnej wielkości – nauczycieli, dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych (N = 840). Spośród 18 badanych rozwiązań placówki, w których pracowali respondenci, średnio realizowały w pełni siedem standardów, a trzech nie realizowały w ogóle. Standardem realizowanym w pełni w placówkach, wskazywanym przez większość respondentów (71%), były zawsze łatwo dostępne dla uczniów i promowane informacje o telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży. Trzydzieści siedem procent badanych wskazało, że w ich szkole nie ma żadnych materiałów edukacyjnych dla rodziców na temat ochrony dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym. Najczęściej wymienianą korzyścią wynikającą z wprowadzenia SOD była poprawa bezpieczeństwa i ochrony dzieci, a problemy we współpracy z rodzicami to najczęściej pojawiająca się trudność. Pracownicy szkół pozytywnie ocenili SOD. Wyniki badania pokazują, że wiele szkół podstawowych nie realizuje odpowiednich działań mających na celu ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im bezpieczeństwa.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.