Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska

Jakub T Mróz, Małgorzata Wójcik, Jacek Pyżalski

Abstrakt


Celem tego przeglądowego artykułu jest skonfrontowanie popularnych przeko­nań dotyczących bullyingu i cyberbullyingu z aktualnym stanem wiedzy. W tym celu omówimy siedem powszechnych mitów o tych zjawiskach, posługując się wynikami badań naukowych. Idea takiego ujęcia tematu wynika z praktycznych obserwacji: badając bullying, bardzo często spotykamy się z obiegowymi praw­dami podzielanymi przez część dorosłych, także profesjonalistów – pedagogów i psychologów. Błędne koncepcje, nie mające podstaw w wynikach badań, nie pozwalają zauważyć w porę problemu, przeprowadzić skutecznej interwencji ani udzielić wsparcia młodym ludziom doświadczającym lub stosującym bullying, świadkom ani rodzicom. Umożliwić to może dogłębne poznanie zjawiska, mecha­nizmów wywołujących i podtrzymujących bullying, a także świadomość całego spektrum możliwych negatywnych konsekwencji, jakie za sobą niesie. Ze względu na praktyczny charakter tego artykułu omawiane zagadnienia będziemy ilustro­wać przypadkiem analizowanym w ramach badania terenowego realizowanego w polskich szkołach w 2018 r.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.