Wykorzystywanie seksualne dzieci

Maria Beisert, Agnieszka Izdebska

Abstrakt


Artykuł definiuje pojęcie wykorzystania. Definicja wpływa bowiem na ocenę rozpowszechnienia zjawiska, ocenę trendów oraz wyznacza sposób reagowania na nie (sankcje, leczenie, prewencja). Przedstawia także charakterystykę zjawiska wykorzystania pod kątem zasięgu zjawiska, analizy sprawcy i ofiary wykorzystania, a także samego czynu. W artykule opisano także czynniki ryzyka — związane z dzieckiem, rodziną i środowiskiem życia dziecka — i konsekwencje takiego zdarzenia dla dziecka w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.